Welkom op deze website!

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Virum Viridi, gevestigd op verumviridi.com.br (deze website).

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Ga niet verder met het gebruik van deze website als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, volgens en onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik, en/of zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang tot deze websitegaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met Virum Viridi's Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door deze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te vergemakkelijken voor mensen die deze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Virum Viridi en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op deze website. website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze website voor uw eigen persoonlijk gebruik gebruiken, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Dat mag niet:

 • Herpublicatie van materiaal van deze website
 • Materiaal van deze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • materiaal van deze website te reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van deze website herverdelen

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Hyperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar deze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen naar deze website linken op dezelfde manier als ze een hyperlink naar deze website plaatsen. websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • System-wide Accredited Businesses, behalve wervende non-profit organisaties, charity shopping malls en charity fundraising groepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons of onze geaccrediteerde bedrijven niet in een kwaad daglicht stelt; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Virum Viridi compenseert, en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar deze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Virum Viridi. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van alle URL's vanwaar u een link naar deze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt naar deze website hyperlinken:

 • Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van deze website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen enkel gebruik van het logo of ander artwork van Virum Viridi zal worden toegestaan voor links zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's die de visuele presentatie of het uiterlijk van deze website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op deze website opkomen. Op geen enkele website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of pleiten voor inbreuk of andere schendingen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar deze website te verwijderen. U stemt ermee in alle links naar deze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar deze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van deze website

Als u een link op deze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons daarvan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij dat deze website beschikbaar blijft of dat het materiaal op deze website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang deze website en de informatie en diensten op deze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.